H2H

H2H อาร์บรอธ vs อินเวอร์เนสส์

HDP
1.78 0 2.07
O/U
2.45 2.5 1.51
1X2
2.5 2.95 2.9
อาร์บรอธ vs อินเวอร์เนสส์ พบกันล่าสุด นัด
วันที่ ทีม เต็ม ครึ่ง ผล
อาร์บรอธ สถิติการแข่งล่าสุด นัด
วันที่ ทีม เต็ม ครึ่ง ผล
อินเวอร์เนสส์ สถิติการแข่งล่าสุด นัด
วันที่ ทีม เต็ม ครึ่ง ผล