MatchData

ข้อมูลการแข่งขันระหว่าง เซรามิกา คลีโอพัตรา vs เอล ซามาเล็ค

2021-11-25 21:00


มอสตาฟา ฟาติ 40'
Full Time: 0 - 1


No. ธง ชื่อ (เซรามิกา คลีโอพัตรา)
No. ธง ชื่อ (เอล ซามาเล็ค)